ИКУНК и СКИУ по наредба 3

МЕГА инженеринг предоставя техническо решение съгласно Наредба 3 на Агенция “Митници” за измерване на акцизни стоки.  Електронна система за отчитане и визуализиране на обема  или  масата преминал през разходомера към резервоар и разходомер от резервоар предава данни на сървър на АМ. МЕГА инженеринг е доставчик на прибори и средства за измерване и дава цялостно инженерингово решение в което се включва изработване и монтаж на таблото, софтуерно решение за архив и предаване на данни.

ИКУНК по Наредба 3 на АМ

ИКУНК - Интегрирана комуникационна система за наблюдение и контрол.

Фирмата е системен интегратор, който изгражда на системи за контрол на измервателните уреди – СКИУ.

Полезни връзки за системни интегратори:

Нашето инженерингово решение за ИКУНК системи

„Инструкция за инсталиране на измервателните средства и ИКУНК“

Наредба №3 от ЗАДС / 19.02.2010г.

Ред и начин за електронно подаване на данни от измервателните средства

Наредба за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него
Обнародвана, ДВ, бр. 116 от 7 октомври 1998 г.

Одобряване на типа на средство за измерване

Тестове за Modbus TCP – ethereal-setup-0.99.0.exe

Тестове за Modbus RTU и Modbus TCP – Modbus Poll

Един отзив за “ИКУНК и СКИУ по наредба 3”

 1. Иво Тодоров Каза:

  Здравейте,

  Дамяница не произвежда дестилати от няколко години. По този повод не сме изпълнили изискванията на Наредба 3 на МФ за производител на спиртни напитки, а само тези, отнасящи се за винопроизводители. Тъй като все пак имаме количества отлежал дестилат попаднахме в “зоната” на липсващата регламентация за заварените положения.

  По този повод разглеждаме вузможността за покриване на минимални условия за отговор на изискванията на Наредбата, с които да имаме възможност да реализираме поетапно наличния в предприятието дестилат.

  Смятам, че за целта ще са ни необходими два разходомера, един брояч и система за предаване на данни.
  Можете ли да ни дадете ориентир за цена на изграждане на системата и евентуални срокове.
  С цел поевтиняване на системата и предвид ограниченото количество дестилат- ще ни свършат работа разходомери с малък дебит и използване на контролна точка лаборатория.

  Давам си сметка, че без оглед на място е невъзможно да се даде крайна оферта, но на този етап ще ни бъде достатъчно да остойностим необходимите компоненти.

  Благодаря за съдействието

  Поздрави

Оставете отзив