Етапи в управление и контрол на съоръжения в зърнобази

Мнемо схема показваща етапите в производствено технологичния процес на съхранение за зърнобаза
mnemo1

  Етап 1 – постъпване на зърното в базата за зърносъхранение

• постъпване на зърното в авторазтоварище;
• предвижване на зърното чрез контрол и управление на редлери, елеватори, клапи и шибри до клетки за съхранение.

  Етап 2 – съхранение на зърното в клетки включва:

• равномерно постъпване в клетката, чрез разпръсквач;
• контрол на горно и долно ниво на клетката чрез датчици за ниво;
• контрол върху температурата и влагата в проценти чрез датчици за температура и влага;
• управление на въздухообмена към клетката и от клетката посредством вентилатори;

  Етап 3 – преместване на съхраняваното зърно в буферен бункер за зърно
  Осъществява се постедством контрол и управление на съоръжения като редлери, елеватори, клапи и шибри до бункер зърно.
  Етап 4 – разпределяне на зърното към мелница или за експедиция.

• Посредством шибър и редлер зърното постъпва в мелница – следи се с датчик достигане на горно ниво за мелницата;
• Посредством два шибъра се дава възможност за път на зърното към експедиция.

  Етап 5 – в производствн цех – обогатяване на зърното с добавки, пакетиране.


Логиката в управлението на технологията за зърносъхранението и контрола на физическите показатели като температура и влажност е осъществена с иновативните контролери на Microinnovation , Германия. Тези програмируеми логически контролери /PLC/ се свързват посредством сериен канал с контролери за управление на цифрови и аналогови входове и изходи от Moеller, Германия /Easy 800/ като извличат данни за състоянието на дадено съоръжение /обратна връзка от двигател, предпазни блокировки, има ли алармено съобщение или авария/. Намесата на оператор за управление на даден процес, като задвижване на редлер или елеватор се осъществява лесно, удобно и безопасно чрез тъчпанел , специално пригоден за индустриални условия и защита при удар. На диспея за управление чрез докосване се отчитат показанията на датчици за влага и температура, като се позволява навременна и коректна намеса за контрол, чрез пускане на вентилатори за въздухообмен или за контролиране на потока на зърното към и от клетката за зърносъхранение

Един отзив за “Етапи в управление и контрол на съоръжения в зърнобази”

 1. съхранение на стволови клетки Каза:

  Статията ви е доста интересна.За мен беше изключително любопитно да науча как точно се процедира в един толкова огромен цена и какво се слага като добавка.Не знаех, че дори се добавя нещо към зърното, но все пак за да може да стои по дълго време е нормално.Благодарение на картинките тук придобихме ясна представа и се надявам, да ни пишете пак.Да управляваш такива технологии не е лесна задача и изисква умения и знания най вече.

Оставете отзив