Инженерингов партньор

През 2008 г. МЕГА Инженеринг подписа партньорство с Danfoss.
Ние сме дългогодишен партньор на JJUMO Mess und Regelgeraete GmbH. Ние извършваме качествен сервиз на приборите и съоръженията на Jumo като техен основен инженерингов партньор за България. От създаването на фирмата до днес фирмата е партньор и на Moeller.

Danfoss

Danfoss

МЕГА Инженеринг ООД - основен партньор на Jumo

Jumo

Moeller

Moeller

logo_danfoss
logo_jumo
logo_moeller