Клиенти на фирмата

 • Производители на машини за:
  • хранително-вкусовата промишленост;
  • биотехнологичната промишленост;
  • металообработващата промишленост;
  • дървообработващата промишленост;
 • Предприятия и фирми от тези отрасли на икономиката;
 • Производители на промишлени климатични инсталации;
 • НЕК и предприятия и фирми свързани с енергетиката;
 • Строителни фирми.