Опорни точки

МЕГА Инженеринг ООД е фирма с нарастваща дейност и възможности, защото ние се стремим към:

  • Високата квалификация и професионализъм на инженерния и технически персонал;
  • Оптималнална производителност при високо качество на продукцията;
  • Приемлива цена на произведения продукт;
  • Защита интересите на клиентите;
  • Разумно съотношение между цената и качеството на продукта.