Управление системите за отопление, вентилация и климатизация

Мега Инженеринг ООД проектира и програмира системи за автоматично управление, контрол и мониторинг на съоръжения за отопление, вентилация и климатизация в:

  • Обществени, административни и бизнес сгради;
  • Обекти на културното наследство и учебни заведения;
  • Болници и медицински центрове;
  • Хотели;
  • Производствени сгради;
  • Спортни и атракциони съоръжения;
  • Търговски комплекси и магазини.

Като възможност се предлага израборване, монтаж и пуск на Ел. табла за управление и климатизация за сградна автоматизация, както и цялостно структурно окабеляване.