Управление и контрол на процеса за производство на твърд алуминиев сулфат за Континвест ООД

В химическата индустрия решаването на задачи е обвързано със следене на параметри като температура, налягане, разход и ниво на флуиди. Правилното дозиране при определени параметри се постига с логически програмируеми контролери (PLC), които регулират измерваните параметри според задание за ръчен и автматичен режим на работа.
МЕГА Инженеринг ООД е фирма, която дава решения за създаването на програмируемата логика след като се е запознала със същността на технологичния процес, консултира клиентите за използването на определенни съоръжения и техническа апартура според необходимостта от спазване на параметри и норми на безопастност.
МЕГА Инженеринг изготвя пултове за управление, които включват метална конструкция, релейно-контакторна апаратура, мнемосхема със светодиодна индекация, прибори за измерване и показване на параметри, тъчпанел с богати възможости при опериране. Операторът на пулта чрез тъчпанела лесно контролира процеса, следи за аварийни и алармени съобщения и при необходимост управлява съоръженията в ръчен режим на работа.

Тъчпанел за управление и контрол на процеса

Тъчпанел за управление и контрол на процеса


Произведените от МЕГА Инженеринг табла и пултове се отличават с:

 • персонално проектиран и изработен модел;
 • надеждна работа при контрола и управлението на производствени процеси с апаратурата;
 • дават информация за кабелните връзки, като по този начин се спомага за подръжката на изделието;
 • антикорозионно прахово покритие с бои по каталог, което удължава времето им за експлоатация и допринася за естетиния вид на изделието;
 • ергономичност и представителен дизайн;
 • оптимизираност, компактност и завършеност;
 • с възможност за бъдещо разширяване, според нуждите на клиента;
 • конкурента и атрактивна за клиента цена;
 • индикации върху мнемосхема, която онагледява работата на система и съръженията;
 • съответстващи на нормите за управление на качеството ISO 9001:2000;
 • маркировка „CE“ за съответствие с Европейските продуктови дириктиви

На изображенията по-долу показваме система за дозиране на химически реагенти (вещества участващи в реакцията) при производството на твърд алуминиев сулфат и пулт за управление и контрол на температура, налягане, ниво, работа на съоръжения: помпи, разходомери, хомогенизатори на суспензия и вентили.

Система за дозиране

Система за дозиране


Пулт за управление и контрол на алуминиев сулфат

Пулт за управление и контрол на системата


Пулт за управление използвана апаратура

Пулт за управлени използвана апаратура

[caption id="attachment_406" align="aligncenter" width="540" caption="Мнемосхема на процес в химическата индустрия"]Мнемосхема на процес в химическата индустрия[/caption]
Система за дозиране на реагенти

Система за дозиране на реагенти


Детайл от мнемосхема

Детайл от мнемосхема

Оставете отзив