Тютюнева промишленост

Мега Инженеринг предлага интегрирани системни решения за тютюневата промишленост.
MEGA Engineering LTD offers integrated system solutions for tobacco industry.

Системи за автоматизация в производството на тютюн

Системи за автоматизация в преработката на тютюн


Automation system in tobacco production

Automation system in tobacco production

Производствен цех за тютюн

Производствен цех за преработка на тютюн


Производствен цех за тютюн

Производствен цех за преработка на тютюн

Атвоматизация в тютюнопроизводството

Атвоматизация в тютюнопреработката


Automation in tobacco production

Automation in tobacco production

Ел. табла в системите за контрол на тютюнопроизводство

Ел. табла в системите за контрол на тютюнопроизводство


El panels in control systems of tobacco production

El panels in control systems of tobacco production

Ел. табло за управление процеса на производство на тютюн

Ел. табло за управление процеса на производство на тютюн

Ел. табло за управление процеса на производство на тютюн

Ел. табло за управление процеса на производство на тютюн