Строителство и енергетика

МЕГА Инженеринг ООД изработва и монтира на захранващи табла за жилищни и административни сгради, апартаментни табла, табла за сигнализация.

Автоматизация в произодството на бетон.

Автоматизация в произодството на бетон.

Бетонов възел СИМАТАД

Бетонов възел СИМАТ АД

Пулт за управление на бетонов възел

Пулт за управление на бетонов възел

Смесител, бетонов възел

Смесител, бетонов възел