Системи за мониторинг и управление на производствни процеси

Проектирането и инженеринга в областта на автоматизацията в хранително-вкусовата промишленост се осъществява чрез програми за мониторинг, системи за управление и автоматизация, системи за тегловно измерване и дозиране, сортиращи  машини, кантари.  Предлагаме индустриални компютри и програмни продукти за автоматизация на технологичните процеси.
Осъществяваме по конктретно задание системи за следене на стойности като температура, налягане, разход, ниво, ниво по време.

Мониторингова система на котел

Мониторингова система на котел


МЕГА Инженеринг ООД предлага:

  • програмиране на SCADA система;
  • инсталиране на OPC-сървъри и клиенти;
  • комуникация с програмируемите контролери на фирмата;
  • създаването на архивни отчети;
  • системи за контрол на производствени процеси;
  • системи за управление и мониторинг в промишлеността;
  • мониторингови системи за отопление и климатизация;
  • програми за съставяне и задаване на рецепти за бетонови възли