Система за събиране и архив на данни

Системите за архивиране и събиране на данни са често срещани в процеса на приемането на продукти и тяхното използване в производството. При подготвянето на продуктите доматено пюре и пиперково пюре системата за събиране и архив отчита входни параметри като вид на продукта, количество, сухо вещество в %, партиден номер, номер на танк за съхранение на продукта, актуална дата и час на приключена партида. Тези данни са нужни за воденето на политиката за качество и за счетоводен анализ на приходите и разходите в производствения процес.

МЕГА Инженеринг реализира поставената задача за приемане на данни и архивиране чрез използване на апаратура – разходомер BadgerMeter, контролер Moeller с екран с възможост за управление на партидата, комуникация OPC сървър – клиент до компютърната система за архив. Програмирането на системата дава като резултат удобство за управление и анализ на параметрите на дадени партиди по време и дата. Записите на партидите са поместени в база данни SQL, което позволява, чрез ауторизиран достъп, счетоводни програми да ползват натрупаните данни.

документ на системата за архив на данни


Система за събиране на данни

Система за събиране на данни