Система за контрол и събиране на данни за Идеал Стандарт АД

При производството на санитарна керамика МЕГА Инженеринг е реализирала задача за събиране на данни от 48 температурни показатели за две пещи на Идеал стандарт АД, получени от термодвойки, свързани към регулатори на Jumo – dTRON и mTRON.

Реализираният софтуер е SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) инсталирана на сървърна система за контрол и събиране на данни, от която може да се наблюдава протичането на процеса и актуална програма за изпичане на санитарната керамика. Показателите за следене включват температури по задание, измерана температура и налягане, които за краткост ги наричаме точки на системата. Интерфейса включва осем екрана /по четири екрана за пещ/ представени чрез HMI /Human Machine Interface/, интефейс човек машина и 94 точки.

Актуална програма за изпичане на санитарна керамика

Пещ за изпичане на санитарна керамика

Пещ за изпичане на санитарна керамика

Идеал Стандарт АД - Севлиево

Идеал Стандарт АД - Севлиево

Оставете отзив