Регулиране на температура и покзатели, следене и архивиране на данни от измервания в реално време

Много често в системите за автоматизация и контрол се налага да се следи историята на производствения процес, температурни показатели, налягане, ниво, разход на материали. Ето защо се налага използването на софтуер за събиранена данни от измервателни уреди, сензори, логически контролери, входни и изходни сигнали за алармени съобщения или събития. SCADA /Supervisor control and data acquisition/ e софтуер разработен за следене на индустриални процеси, събиране и архивиране на данните в таблици на база данни, изготвяне на рапорти по партиди. Следи се постъпването на входни материали и полупродукти в системата, отчитат се показатели на процеса – температура, налягане , влага, разход, време. Предприятия сертифицирани по ISO9001:2000 изготвят бланки за качество на продукта, като ясно показват на какви качествени характеристики отговаря.
scada_keramika1

Оставете отзив