Процеси в мелекопреработката

МЕГА Инженеринг дава инженерингови решения за управление на процесите в плекопреработването при:

  • Прием/приемни съдове и резервоари, контрол на количество;
  • Съхранение;
  • Пастьоризация;
  • Преработка на мляко/производство на млечни продукти;
  • Регистриране на технологичния процес на съхранение и преработка на мляко.
Схема Млекопреработка

Схема Млекопроизводство

Схама - млекопреработка

Схама - млекопреработка

Ел. табло - управление на процеса на пастьоризация

Ел. табло - управление на пастьоризацията

Цех за млекопреработка

Млекопроизводствен цех

Ел. табло за контрол и управление на млекопреработката

Ел. табло за контрол и управление на млекопреработката

Млекопроизводствен цех

Млекопреработващ цех