Промишленост и индустриална автоматизация

Дейността на Мега Инженеринг ООД е съсредоточена в областта на индистриалната автоматизация, решаване на инженерингови задачи в промишлеността, производството на ел.табла за управление и контрол на процеси като сушене на тютюн, пастьоризация на млякото, съхранение на зърното, производство на бетонни изделия. Фирмата се намира в град Xасково, като партньори в бизнеса са едни от големите фирми не само за региона, но и за България, Украйна, Русия, Казахстан.