Продукти от JUMO Mess und Regelgeraete GmbH

МЕГА Инженеринг ООД предлага уреди за измерване, регулиране, регистриране на температура, налягане, влажност, ниво, рН, Redox, проводимост на течности, разтворен О2, Cl2, ClO2, озон на фирма JUMO Mess und Regelgeraete GmbH.

Продуктова гама:

  • Аналитична техника;
  • Датчици и преобразуватели на налягане, диф. налягане, манометри и съответните приспособления;
  • Стрелкови термометри – биметални и манометрични;
  • Термостати;
  • Термодвойки, термосъпротивления, датчици за влажност;
  • Преобразуватели на температура;
  • Регулатори, контролери;
  • Показващи и регистриращи уреди;
  • Промишлен софтуер.