Продуктите на Moeller

MEГА Инженеринг ООД Ви предоставя за избор новаторските продукти на Moeller за автоматизация при управление, опериране и наблюдение на машини и електрически системи:

  • Новаторски продукти за автоматизация при управление, опериране и наблюдение на машини и електрически системи;
  • Компактни PLC;
  • Операторски и визуализиращи устройства;
  • Операторски и управляващи релета;
  • Електрозадвижвания.