Зърносъхранение – автоматизирано управление на съоръжения

Системите за автоматизация в производството, както и в процеса на зърносъхранение, са в непрекъсното развитие в резултат от иновациите в контроло-измервателната техника, научните постижения в програмируемите логически контролери /PLC/, комуникациите и средствата за безопастност в контрола и управлението на съоръжения като редлери, шнекове, елеватори, шибри, клапи и др.
Наши приложения в автоматизацията на системи за зърносъхранение са:

    • Проектиране и изработване на пулт за управление на съоръжения , обслужващи цех за смилане и пакетиране на зърнени полуфабрикати.

    • Пулт за управление на съоръжения /редлери, елеватори, шибри, клапи, датчичи за ниво, влажност, температура/ с обща инсталирана електрическа мощност 268 kW
    • Пулт за управление на производствен цех,
      контролери обща инсталирана електрическа мощност 70 kW
  • Пулт за управление на съоръжения за пълнене и изпразване на два броя силози по 4000 т с обща инсталирана електрическа мощност 171 kW , с контролер и TOUCH SCREEN PANEL 10

Оставете отзив