Сертификати на „МЕГА Инженеринг“ ООД

Мега Инженеринг ООД проектира и изработва електро табла за автоматизацията и управлението на процеси в млекопроизводството, строителството, енергетиката, тютюневата промишленост, винопроизводството, пивоварната промишленост, производството на бирена мая, зърносъхранението, производство на биогорива, отоплението и климатизацията съобразно българските и европексите стандарти за качество.

Нашите продукти и услуги са отличени с сертификати:

  • Проектиране, производство и сервиз на електронни системи за автоматизация на производството съобразно страндартите за управление на качеството:
    ISO 9001-2000
    EN ISO 9001-2000
    BN EN ISO 9001-2000
  • Електро табло за контрол с маркировка „CE“, SGS България
  • Електро табло за контрол с програмируеми логически контролери с маркировка „CE“, SGS България
  • Електро разпределително табло c маркировка „CE“, SGS България
Електро табла, сертификат ISO9001

Електро табла, сертификат ISO9001

Електроразпределителни табла

Електроразпределителни табла

Ел. табла за контрол и управление

Ел. табла за контрол и управление

Ел.табла с програмируеми логически контролери

Ел.табла с програмируеми логически контролери

Сертификатът за маркировка "CE" е издаден с подкрепата на Европейския Съюз и Република България
Електро таблата които фирмата проектира и изработва отговарят на правилата определени в съответните Европейски директиви. Маркировката CE е паспорт за предлагане на продуктите с европески стандарт за завършени изделия.