Системи за автоматизирано управление на индустриални процеси

Фирмата предалга и инженеринг в следните области:

  • ел. системи;
  • автоматизирани системи за управление;
  • проектиране и внедряване;
  • ел. табла и пултове за управление;
  • проектиране, изработка, монтаж и сервизни услуги;
  • ел. компоненти и технически средства за автоматизация;
  • доставка и внедряване на прибори и съоръжения за автоматизация и измервателна техника;