Управление и контрол на процеса за производство на твърд алуминиев сулфат за Континвест ООД

В химическата индустрия решаването на задачи е обвързано със следене на параметри като температура, налягане, разход и ниво на флуиди. Правилното дозиране при определени параметри се постига с логически програмируеми контролери (PLC), които регулират измерваните параметри според задание в ръчен и автматичен режим на работа.

Още » |