Линия за производство на рязан тютюн

МЕГА инженеринг реализира табло за управление на производството на рязан тютюн, 75kW консумирана можност. Таблото се сътои от релейно-контакторна апаратура, силова част, която замества главно разпределително табло, бутони и индикация за следене обратна връзка от ел. двигатели.

Още » |

Тютюнева промишленост

Мега Инженеринг предлага интегрирани системни решения за тютюневата промишленост.
MEGA Engineering LTD offers integrated system solutions for tobacco industry.

Още » |