Етапи в управление и контрол на съоръжения в зърнобази

Мнемо схема показваща етапите в производствено технологичния процес на съхранение за зърнобаза

Етап 1 – постъпване на зърното в базата за зърносъхранение
• постъпване на зърното в авторазтоварище;
• предвижване на зърното чрез контрол и управление на редлери, елеватори, клапи и шибри до клетки за съхранение.

Етап 2 – съхранение на зърното в клетки включва:
• равномерно постъпване в клетката, чрез разпръсквач;
• контрол [...]

Още » |

Зърносъхранение – автоматизирано управление на съоръжения

Системите за автоматизация в производството, както и в процеса на зърносъхранение, са в непрекъсното развитие в резултат от иновациите в контроло-измервателната техника, научните постижения в програмируемите логически контролери /PLC/, комуникациите и средствата за безопастност в контрола и управлението на съоръжения като редлери, шнекове, елеватори, шибри, клапи и др.
Наши приложения в автоматизацията на системи за [...]

Още » |