Система за контрол и събиране на данни за Идеал Стандарт АД

При производството на санитарна керамика МЕГА Инженеринг е реализирала задача за събиране данни от 48 температурни показатели за две пещи, получени от термодвойки, свързани към регулатори на Jumo – dTRON и mTRON. |In the industry of sanitary ceramics, MEGA Engineering implements the task in collecting data from 48 temperature indicators for two furnaces of Ideal Standard AD, received from thermo-couples, connected to the regulators of Jumo- dTRON and mTRON.

Още » |