Процеси в мелекопреработката

МЕГА Инженеринг дава инженерингови решения за управление на процесите в плекопреработването при:

Прием/приемни съдове и резервоари, контрол на количество;
Съхранение;
Пастьоризация;
Преработка на мляко/производство на млечни продукти;
Регистриране на технологичния процес на съхранение и преработка на мляко.

Още » |