Управление системите за отопление, вентилация и климатизация

Мега Инженеринг ООД проектира и програмира системи за автоматично управление, контрол и мониторинг на съоръжения за отопление, вентилация и климатизация в:

Обществени, административни и бизнес сгради;
Обекти на културното наследство и учебни заведения;
Болници и медицински центрове;
Хотели;
Производствени сгради;
Спортни и атракциони съоръжения;
Търговски комплекси и магазини.

Като възможност се предлага израборване, монтаж и пуск на Ел. табла за управление и климатизация [...]

Още » |