ИКУНК и СКИУ по наредба 3

МЕГА инженеринг предоставя техническо решение съгласно Наредба 3 на Агенция „Митници“ за измерване на акцизни стоки.  Електронна система за отчитане и визуализиране на обема  или  масата преминал през разходомера към резервоар и разходомер от резервоар предава данни на сървър на АМ. МЕГА инженеринг е доставчик на прибори и средства за измерване и дава цялостно инженерингово [...]

Още » |