ИКУНК и СКИУ по наредба 3

МЕГА инженеринг предоставя техническо решение съгласно Наредба 3 на Агенция „Митници“ за измерване на акцизни стоки.  Електронна система за отчитане и визуализиране на обема  или  масата преминал през разходомера към резервоар и разходомер от резервоар предава данни на сървър на АМ. МЕГА инженеринг е доставчик на прибори и средства за измерване и дава цялостно инженерингово [...]

Още » |

Регулиране на температура и покзатели, следене и архивиране на данни от измервания в реално време

Много често в системите за автоматизация и контрол се налага да се следи историята на производствения процес, температурни показатели, налягане, ниво, разход на материали. Ето защо се налага използването на софтуер за събиранена данни от измервателни уреди, сензори, логически контролери, входни и изходни сигнали за алармени съобщения или събития. SCADA /Supervisor control and data [...]

Още » |

Създаване на индивидуални програми за автоматизацията

Мега Инженеринг ООД изготвя програми свързани пряко с индустриалните процеси – следене на постъпването на материали и изходна продукция. Спазвайки световните стандарти за създаване програми за контролери и софтуерни приложения за мониторинг, контрол и управление.

Още » |

Системи за мониторинг и управление на производствни процеси

Проектиранто и инженеринга в областта на автоматизацията в хранително-вкусовата промишленост и строителството се осъществява чрез програмини за мониторинг, системи за управление и автоматизация.

Още » |