Контролно табло за вентилация и климатизация

Климатизацията в големи поизводствени помещения и халета е необходима както за съхраняване на пресни и свежи продукти така и за поддържане на работна температура за хората през лятото и зимата, рециркулация на свеж въздух в отделните помещения.

Още » |