Промишленост и индустриална автоматизация

Дейността на Мега Инженеринг ООД е съсредоточена в областта на промишлената и индустриална автоматизация, производството на ел.табла за управление и контрол в процеси като сушене на тютюн, псастьоризация на млякото, съхранение на зърното, производство на бетонни изделия.

Още » |

Създаване на индивидуални програми за автоматизацията

Мега Инженеринг ООД изготвя програми свързани пряко с индустриалните процеси – следене на постъпването на материали и изходна продукция. Спазвайки световните стандарти за създаване програми за контролери и софтуерни приложения за мониторинг, контрол и управление.

Още » |

Системи за автоматизирано управление на индустриални процеси

Фирмата предалга и инженеринг в следните области:

ел. системи;
автоматизирани системи за управление;
проектиране и внедряване;
ел. табла и пултове за управление;
проектиране, изработка, монтаж и сервизни услуги;
ел. компоненти и технически средства за автоматизация;
доставка и внедряване на прибори и съоръжения за автоматизация и измервателна техника;

Още » |