За нас

МЕГА Инженеринг ООД е специализирана в областите:

  • проектиране;
  • разработка;
  • внедряване;
  • поддръжка /сервиз/;
  • комплексен инженеринг на средства и системи за автоматизация


От създаването си през 1993г. фирмата непрекъснато се развива и прилага най-новите постижения в областта на електрониката, микропроцесорната техника и автоматизацията.
Системите за автоматизация, внедрени от фирмата, са съобразени с европейските норми и изискванията, свързани с прилагането на стандартите на Добра производствена практика “GMP”. МЕГА инженеринг предоставя техническо решение съгласно Наредба 3 на Агенция Митници за измерване на акцизни стоки. Фирмата е системен интегратор, който uизгражда  системи за контрол на измервателните уреди – СКИУ.